איחוד התביעה המשטרתית עם פרקליטות המדינה

איחוד התביעה המשטרתית עם פרקליטות המדינה

מחבר: גיא לוריא ומרדכי קרמניצר
שנת ההוצאה: 2014
מילות מפתח: ישראל; משטרה; התביעה הכללית; פרקליטות המדינה; תביעות פליליות; Israel; מדינת ישראל; משטרת ישראל
שלא כפי שנהוג לפעמים לחשוב, לא הפרקליטות היא שמגישה את רוב כתבי האישום בישראל, אלא התביעה המשטרתית, המגישה כמעט 90% מן התביעות הפליליות. הפרקליטות מגישה את כתבי האישום בעברות החמורות יותר, ואילו התביעה המשטרתית בעברות החמורות פחות. כך יוצא שתובע משטרתי ממוצע מטפל במספר תיקים הגדול פי עשרה מזה שמטפל בו פרקליט. חלוקת העבודה המדויקת בין הפרקליטות לבין התביעה המשטרתית קבועה בהוראת שעה שתוקפה יפוג בנובמבר 2014 אלא אם יוארך בשנה נוספת.
ממצאים המעידים על הבדלים ניכרים בין תפקוד התביעה המשטרתית לבין תפקוד הפרקליטות מלמדים ששיקול הדעת של הפרקליטות קפדני ואיכותי מזה של התביעה המשטרתית. אל הספר
נושא/נושאים: , משפט, שלטון וממשל
תוכן הספר:
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר

עמודים:
1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14