יהודי נאבארה בשלהי ימי-הביניים

יהודי נאבארה בשלהי ימי-הביניים

מחבר: עסיס יום טוב ורמון מגדלינה
שנת ההוצאה: 1990
מילות מפתח: ימי הביניים; יהודי ספרד; נברה (ספרד); עדה; עידה; יהדות ספרד; יהודים בספרד; נאבארה
אף לא מאמר אחד על יהודי מלכות נאבארה נתפרסם עד כה בארץ, והמידע על יהודי ארץ זו בספרו של י' בער, תולדות היהודים בספרד הנוצרית, הינו מקוטע וחסר רצף. ספר זה - כולל התעודות המתפרסמות בו לראשונה - בה אפוא למלא את החסר, ואנו תקוה כי הוא ישמש חוקרים, תלמידים ומשכילים המתעניינים בתולדות ישראל בימי הביניים. אף כי הספר מתבסס על מקורות עבריים ולועזיים, הרי שהמקורות העבריים הם החידוש והעיקר שבו. עשרים התעודות הכלולות בו הן חלק מאוסף גדול יותר, הגנוז זה מאות שנים בארכיון הכללי של נאבארה, בעיר פמפלונה. יש בתעודות עניין רב מהיבטים שונים הנידונים בספר. הספר כולל מבוא מקיף, מבחר רחב של תעודות ואגרון לעזים, המוסיף מידע חדש על התפתחותה של השפה היהודית ספרדית. כן כולל הספר מפתח שמות, מפות ותמונות. אל הספר
נושא/נושאים: , ימי הביניים
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13  14