אמנציפציה וחינוך יהודי : מאה שנות נסיונה של יהדות ארגנטינה 1984-1884

אמנציפציה וחינוך יהודי : מאה שנות נסיונה של יהדות ארגנטינה 1984-1884

מחבר: חיים אבני
שנת ההוצאה: 1985
מילות מפתח: חינוך יהודי; אמנסיפציה (יהודים); יהודי ארגנטינה; אמנציפציה (יהודים); שוויון זכויות (יהודים); שיוויון זכויות (יהודים); יהודים; אמנסיפציה; אמנציפציה; שוויון זכויות; שיוויון זכויות
המושג האחד מיועד להבטיח את המשך הקיום היהודי; האחר - מכוון להתערות היהודים בחברה בתוכה הם יושבים. האם ניתן לגשר בין שני אלה? שאלה זו היא משאלות היסוד של יהדות זמננו בכלל והיא עומדת במרכזו של מחקר זה. בפרקי הספר עוקב המחבר אחרי התפתחותו של החינוך היהודי היומי (האינטגרלי) במושבות החקלאיות של הברון הירש ויק'א ובערי המדינה במשך מאות השנים האחרונות, זאת לאור התמורות שחלו ביחסה של חברת הרוב לחינוך הממלכתי שלה. המחקר חושף מצד אחד את בעיית הלגיטימציה של הקיום היהודי במדינה שבה הזהות הלאומית מתגלה כמורכבת מיסודות קתוליים בולטים, ומצד שני - את מעמדו וסיכוייו של החינוך הפרטי היהודי בנסיבות אלה. פרופ' חיים אבני הוא ראש המדור ליהדות אמריקה הלטינית, ספרד ופורטוגל במכון ליהדות זמננו של האוניברסיטה העברית. בין ספריו: מביטול האינקוויזיציה ועד 'חוק השבות' - תולדות ההגירה היהודית לארגנטינה ; ספרד והיהודים בימי השואה והאמנציפציה ; ארגנטינה, 'הארץ היעודה' - מפעל ההתיישבות של הברון דה-הירש בארגנטינה ; יהדות ארגנטינה - מעמדה החברתי ודמותה הארגונית. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13