בשבילי העבר : פרקים בתולדות קרן קיימת לישראל ובתולדות ההתיישבות היהודית בגליל התחתון

בשבילי העבר : פרקים בתולדות קרן קיימת לישראל ובתולדות ההתיישבות היהודית בגליל התחתון

מחבר:
שנת ההוצאה: 2016
מילות מפתח: ארץ-ישראל; קרן קיימת לישראל; גיאוגרפיה היסטורית; גליל תחתון; ארץ ישראל; א"י; אי; א.י.; א. י.; Land of Israel; קרן-קיימת לישראל; הקרן הקיימת לישראל; קק"ל; ק. ק. ל.; קקל; ק.ק.ל.; גאוגרפיה היסטורית
במרכזו של קובץ המאמרים הזה שני נושאים: קק"ל והשפעתה על המרחב הגאוגרפי והמרחב התרבותי והסמלי בארץ ישראל, והגאוגרפיה ההיסטורית של הגליל התחתון משלהי המאה התשע-עשרה ועד אמצע המאה העשרים. המאמרים מבוססים על הרצאות שנישאו בכנס השמיני של הקתדרה ללימודי תולדות קק"ל ומפעליה באוניברסיטת בר-אילן, שנערך בשנת 2011 , לציון מאה ועשר שנים לייסודה של קק"ל. הספר הוא פרי מאמץ מחקרי של חוקרים ותיקים ושל חוקרים בראשית דרכם. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881, צפון
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
1  3  4  5  7  9  10  11  12  13  14