אנרכיזם יהודי דתי : (האם קידשה הדת היהודית את השלטון המדיני?) : עיון פנורמי בגלגולו של רעיון מימי המ

אנרכיזם יהודי דתי : (האם קידשה הדת היהודית את השלטון המדיני?) : עיון פנורמי בגלגולו של רעיון מימי המ

מחבר: אמנון שפירא
שנת ההוצאה: 2015
מילות מפתח: יהדות; דת ומדינה; אנרכיזם; הדת היהודית; דת יהודית; דת ופוליטיקה; כפייה דתית; כפיה דתית; מדינה ודת; אנארכיזם; אנרכיסם; אנרכיה; אנארכיה
"חיבור זה הוא ניסיון להבין... את הלוז התיאולוגי של 'אנרכיזם' יהודי דתי, שחמישה אישים שונים אלה )פרופ' שלום רוזנברג, הראי"ה קוק, הרי"ד סולובייצ'יק, הרב י' עמיטל ופרופ' גרשם שלום( התייחסו אליו באופן חיובי...; זה גם ניסיון לחשוף את הפנים האחרות של דת ישראל; דת, שקיבעה את האידיאה של שיוויון האדם, כבודו וחירותו...; דת, שהעמידה את ערכי המוסר והצדק מעל השליט עתיר הכוח, ומעל השלטון המדיני של מדינת היהודים. וכבר למדנו מחכמים, שהכוח, גם הפוליטי, גם הדתי – משחית". (מתוך המבוא לספר) אל הספר
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  יא  יב  יג