בילטמור - תכנית מדינית : זיכרונות מן העיזבון יוני 1941 - ספטמבר 1942

בילטמור - תכנית מדינית : זיכרונות מן העיזבון יוני 1941 - ספטמבר 1942

מחבר:
שנת ההוצאה: 2012
מילות מפתח: ציונות; ארצות הברית; בן-גוריון, דוד; מלחמת העולם השנייה; יהודי ארצות הברית; ארה"ב; אמריקה הצפונית; USA; .U.S.A; ארצות-הברית; א. ר. ה. ב.; א.ר.ה.ב.; אמריקה; .U. S. A.; דוד בן גוריון; דוד בן-גוריון; בן גוריון, דויד; דויד בן גוריון; דויד בן-גוריון; בן גוריון, דוד; מלחמת העולם השניה; מלחה"ע השניה; מלחה"ע השנייה; מלחמת העולם ה 2; מלחמת העולם ה II; מלחה"ע ה 2; מלחה"ע ה II; יהודי ארצות-הברית; יהודי ארה"ב; יהודים בארצות הברית; יהודים בארה"ב
הכרך בילטמור - תכנית מדינית הוא הכרך השלישי בסדרה, המשכו של הכרך מטיף ציוני. הוא מתאר את מסעו השני של דוד בן-גוריון, יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית, בארצות הברית בזמן מלחמת העולם השנייה, מסע שנועד לגייס את הממשל האמריקני ואת יהדות ארצות הברית למאמץ המדיני של התנועה הציונית להקים עבור העם היהודי מדינה בארץ ישראל. באותה תקופה הצליחו צבאות גרמניה הנאצית ובעלות בריתה לכבוש את אירופה, את צפון אפריקה וחלקים נרחבים ביבשת אסיה. בשלב זה של המלחמה שמרה ארצות הברית על ניטרליות והייתה מחוץ למעגל המלחמה. עם התקפתה של יפן על פרל הארבור ב-7 בדצמבר 1941, סמוך למועד הגעתו של בן-גוריון לארצות הברית, השתנה המצב.

הקורא מוזמן לעקוב אחרי מסעו הפיזי והרעיוני של דוד בן-גוריון בין יוני 1941 לספטמבר 1942. מנהיגותו של בן-גוריון ניכרת היטב באותה התקופה: הוא התבונן אל העתיד, בחן כל תרחיש אפשרי כדי לקדם את תכניתו המדינית ודבק בה למרות הקשיים והמכשולים. מדפי הכרך שלפניכם - בילטמור, בדרך לתכנית מדינית – מצטיירת דמותו של בן-גוריון כמנהיג שצועד בדבקות אל מטרתו תוך כדי תכנון מוקפד. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב

עמודים:
א  ג  ד  ה  ז  ט  י  1  2  3