הקומדיה הרומנטית האמריקנית : היסטוריה, אידיאולוגיה ומגדר

הקומדיה הרומנטית האמריקנית : היסטוריה, אידיאולוגיה ומגדר

מחבר: בני בן-דוד
שנת ההוצאה: 2014
מילות מפתח: ארצות הברית; קולנוע; מגדר; נשים בקולנוע; ארה"ב; אמריקה הצפונית; USA; .U.S.A; ארצות-הברית; א. ר. ה. ב.; א.ר.ה.ב.; אמריקה; .U. S. A.; סרטים; תעשיית סרטים; קולנע; קלנוע; מיגדר; ג'נדר; ז'אנדר; ז'אנר
מה עומד מאחורי הצלחתה המתמשכת של הקומדיה הרומנטית? בעיני חוקרים רבים, היא מייצגת, יותר מכל ז'אנר אחר, את השינויים שהתחוללו ביחסים החברתיים והאינטימיים בחברה המערבית במרוצת המאה ה־ 20 .
ספר זה מציע ניתוח היסטורי, אידיאולוגי ומגדרי של ז'אנר הקומדיה הרומנטית האמריקנית, שנוצר בהוליווד בין 1934 ל־ 2000 . ההיבט ההיסטורי בספר מתייחס הן למושג הז'אנר עצמו והן להיסטוריה הספציפית של הקומדיה הרומנטית. ההיבט האידיאולוגי עוסק במשמעויות הפוליטיות של הזוגיות, האהבה והרומנטיקה. ההיבט המגדרי נידון בעיקר דרך העיסוק בשאלת יחסי הכוח הדינמיים בין המינים ובסוגיות של זהות מינית, הקוראות תיגר על גבולותיו ההטרוסקסואליים הנורמטיביים של הז'אנר. אל הספר
תוכן הספר:
האוניברסיטה הפתוחה

עמודים:
1  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13