אפריקה ביחסים הבין-לאומיים

אפריקה ביחסים הבין-לאומיים

מחבר: בנימין נויברגר
שנת ההוצאה: 2011
מילות מפתח: אפריקה; יחסים בינלאומיים; פוליטיקה; מדינאות
ספר זה עוסק ביחסיהן הבין־לאומיים של מדינות אפריקה בתקופה שלאחר סיום הקולוניאליזם. חלקו הראשון של הספר עוסק ביחסיה של אפריקה עם “העולם הגדול“ - עם המדינות הקולוניאלית לשעבר )צרפת ובריטניה(, עם מעצמות העל “הישנות“ ו“החדשות“ )ארצות הברית, ברית המועצות, סין(, עם האיחוד האירופי ועם האו“ם, עם ארצות ערב ועם ישראל.
חלקו השני של הספר עניינו ביחסים הבין־לאומיים בתוך יבשת אפריקה. באפריקה חמישים וארבע מדינות ריבוניות, המקיימות ביניהן יחסים ענפים הנעים מקשרי שלום ועד מעורבות במלחמות פנימיות, במדינות שכנות ואף רחוקות. הספר דן גם בארגונים הבין־מדינתיים האזוריים והכלל־יבשתיים. נושאים נוספים הנסקרים בספר הם אפריקה בכלכלה העולמית והקשר בין הגורמים הפוליטיים החוץ־אפריקניים והפוליטיקה הפנים־אפריקנית. אל הספר
תוכן הספר:
האוניברסיטה הפתוחה

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13