בין הורים למורים בחינוך העל־יסודי : תמונת־מצב והמלצות

בין הורים למורים בחינוך העל־יסודי : תמונת־מצב והמלצות

מחבר:
שנת ההוצאה: 2015
מילות מפתח: חינוך; ישראל; מעורבות הורים בחינוך; הורים ובית הספר; הורים ומורים; פדגוגיה; Israel; מדינת ישראל; מורים והורים
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הקימה, במענה לפניית משרד החינוך, ועדת מומחים העוסקת בדרכים שבהן מעורבותם של הורים בחינוך הממוסד יכולה לתרום להתפתחותם של מתבגרים בני זמננו. במהלך עבודתה סקרה הוועדה מחקרים, ניירות עמדה, מודלים וקווי מדיניות מהארץ ומהעולם, ונפגשה עם גורמים מהשדה על מנת להציע מסגרת התייחסות לקשרים מועילים בין בתי הספר להורי התלמידים במערכת החינוך הישראלית, קשרים שישפרו את התפתחותם הרגשית ואת הישגיהם הלימודיים של מרב התלמידים. בתום דיוניה ערכה הוועדה מסמך מסכם זה, שתוכנו והמלצותיו מוסכמים על כלל חבריה. המסמך מציג סיכומים של הגות וידע מחקרי בלתי תלוי ומעודכן, והוא כולל המלצות לחשיבה ולפעולה. המסמך עבר שיפוט עמיתים והוא מוגש למשרד החינוך ומונגש לציבור הרחב באתר היזמה ( http://education.academy.ac.il ). באתר ניתן למצוא גם את הסקירות המדעיות שהוזמנו במיוחד לעבודת הוועדה וחומר נלווה נוסף. אל הספר
תוכן הספר:
יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך

עמודים:
א  ב  ג  ה  ז  ח  ט  יא  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  
18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  
43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  67  68  69  
70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  
95  96  97  98  99  100  101  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119  120  121  
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  143  144  145  146  147  
148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  
173  174  175  176  177  179  180  182  183  184  185  187  189  190  191  192  193  194  A