הוראת מחקר איכותני: : אתגרים, עקרונות, יישום

הוראת מחקר איכותני: : אתגרים, עקרונות, יישום

מחבר:
שנת ההוצאה: 2013
מילות מפתח: הוראה; מחקר איכותני; מחקר איכותי
הספר מציע דיון באתגרים של הוראת המחקר האיכותני לצד עקרונות לבניית קורסים בנושא זה וכן דוגמאות לקורסים להוראתם של סוגה מסוימת או כישור מסוים במחקר איכותני. עוד ניתן למצוא בספר הצעות לשילובם של תחומי דעת נוספים בהוראת המחקר האיכותני. עיון בספר מלמד כי עקרונות ההוראה המוצגים בו ניתנים ליישום במגוון של קורסים, נוסף על הקורסים של מחקר בכלל ומחקר איכותני בפרט. מרצות ומרצים המלמדים מחקר איכותני ומקצועות אחרים במוסדות להשכלה גבוהה מוזמנים לבחון את התאמתם של הרעיונות המוצגים בספר לקורסים שהם מלמדים. אל הספר
נושא/נושאים: , מדעי החברה
תוכן הספר:
מכון מופ"ת

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13