צמחים, מאכלים ודפוסי אכילה בספרות הברכות 2000-1492

צמחים, מאכלים ודפוסי אכילה בספרות הברכות 2000-1492

מחבר: אברהם אופיר שמש
שנת ההוצאה: 2014
מילות מפתח: ברכות (יהדות); צמחים בשימוש האדם; הרגלי אכילה; יהדות; הלכה; מזון; יהדות; ברכות; צמחים; צמחי תועלת; צמחי-תועלת; אכילה; הרגלי תזונה; הדת היהודית; דת יהודית; שאלות ותשובות; אוכל; מאכלים
חשיבותו של מחקר זה נובעת מכך שהוא דן לראשונה בצורה מקיפה ושיטתית ברכיבי מזון מהצומח ובברכותיהם במשנתם של חכמי ישראל, מגירוש ספרד וגילוי העולם החדש ועד לזמננו. נסקרת כאן רשימה ארוכה של צמחי מאכל, מתכונים, מרשמים ותפריטי מזון הנזכרים בטקסטים יהודיים מסוגות ספרותיות מגוונות )שו"ת, הלכה, מנהג, סידורי תפילה(, תוך השלמת התמונה ההיסטורית ממקורות חיצוניים, כמו למשל, ספרי מזון ומתכונים קדומים, ספרות נוסעים וספרות דיאטטית־רפואית. הספר בוחן גם את התמורות שחלו בתחום ההלכה והמזון בחמש מאות השנים האחרונות לאור ההתפתחויות ההיסטוריות והטכנולוגיות של הזמן החדש. המחקר מתמקד בהשלכות של מאורעות היסטוריים מכריעים בתולדות העולם הכללי והעולם היהודי על המטבח היהודי ועל ברכותיהם של גידולים חקלאיים, כמו למשל גירוש ספרד והתפתחות המרכז היהודי בצפת; גילוי אמריקה וחדירתם של גידולי תרבות חדשים למטבחי היהודים )תירס, תפוח אדמה, עגבנייה(; התמורות שחלו בתחום החקלאות והטכנולוגיה )הרכבות, השבחת זנים, הארכת חיי מדף של צמחים ושימוש במצעי גידול מודרניים(; התפשטות תורת הקבלה )טקסים וברכות על צמחים ומוצריהם(ויצירתו של כור היתוך גסטרונומי בארץ ישראל לאחר קום המדינה המהווה נקודת מפגש לעדות ולתרבויות קולינריות שונות ומגוונות. (מעטפת הספר). אל הספר
נושא/נושאים: , הלכה, פולקלור ומנהגים
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13