הערכה? בואו נדבר על זה : הפרקטיקה והתיאוריה של הערכת תוכניות

הערכה? בואו נדבר על זה : הפרקטיקה והתיאוריה של הערכת תוכניות

מחבר: מירי לוין-רוזליס
שנת ההוצאה: 2014
מילות מפתח: מדידה והערכה; הערכה
מהם מקורות הידע של ההערכה? מהו ההקשר החברתי וההיסטורי שלה? כיצד ניתן להתמודד עם מורכבות העולם שבו פועלת ההערכה וכיצד ניתן לתת קול לתרבויות שונות ולנרטיבים שונים? אלו הן רק חלק מהשאלות שעליהן מנסה ספר זה להשיב. פרקי הספר הכתובים כדיאלוגים אותנטיים בשפה יומיומית מציגים את הערכת התוכניות כתחום מובחן ועצמאי, שמשתמש באופן ייחודי לו בתחומי ידע מחקריים ותיאורטיים רחבים. כל אחד מפרקי הספר יכול לעמוד באופן עצמאי, וביחד הם מציגים גישה מקיפה ומגובשת להערכת תוכניות. הספר מציג סוגיות משמעותיות להבנה, המשגה וביצוע של הערכה בסוגי תוכניות שונים, ובגישות הערכה מגוונות. הדיאלוגים מכסים היבטים שונים של הערכת תוכניות כמו סוגי הידע שההערכה משתמשת בהם ומאפיינים מעשיים ואתיים של התחום. הספר מתייחס להערכה כאל פעולה לקראת תכלית, ובוחן לאור תפישה זו את החובות, הזכויות ובעיקר האחריות של המעריך. (המעטפת האחורית). אל הספר
נושא/נושאים: , סוציולוגיה, חינוך בישראל
תוכן הספר:
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ

עמודים:
1  2  3  4  6  7  8  9  10  11  12  13