ייצוג נשים בפוליטיקה : ישראל במבט השוואתי

ייצוג נשים בפוליטיקה : ישראל במבט השוואתי

מחבר: אסף שפירא, עופר קניג, חן פרידברג ורעות איצקוביץ' - מלכה
שנת ההוצאה: 2013
מילות מפתח: ישראל; נשים בפוליטיקה; Israel; מדינת ישראל; נשים; פוליטיקאיות; נשים בממשל; פוליטיקה
מחקר מדיניות 99: ייצוגן של נשים בזירה הפוליטית עומד זה עשור במרכז דיון ציבורי ומחקרי. הנחת היסוד המאפיינת את הדיון הזה היא שלייצוגן של נשים בפוליטיקה, ובפרט בבתי מחוקקים, חשיבות רבה — הוא תואם עקרונות דמוקרטיים וליברליים ותורם לקידום מעמדן של הנשים בחברה. ואולם אף שבעשורים האחרונים חל במדינות רבות שיפור של ממש בייצוג הנשים בפרלמנט, ברובן הוא עדיין לא מספיק. מציאות זו הביאה מדינות ומפלגות לאמץ מכסות ייצוג לנשים כדי לשפר את ייצוגן בזירות הפוליטיות.
מחקר המדיניות מבקש להעמיק בדיון חשוב זה. לשם כך הוא בוחן את ייצוג הנשים בפוליטיקה הישראלית לאורך שנים ואת הגורמים לו, משווה בין ייצוגן בישראל לייצוגן במדינות אחרות ובודק כיצד שיעור חברות הכנסת משפיע על קידומם של נושאים "נשיים" בישראל. נוסף על כך הוא מפרט המלצות לאימוץ מכסות ייצוג לנשים.   (מתוך אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה). אל הספר
תוכן הספר:
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  27  28  
29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  
55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  
80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  103  104  105  
106  107  108  109  110  111  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  
133  134  135  136  138  139  140  141  142  143  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  
I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X