הערכות שווי בעידן IFRS

הערכות שווי בעידן IFRS

מחבר: ניצנה עדוי
שנת ההוצאה: 2010
מילות מפתח: נכסים; הון; רכוש; שוק ההון
הערכות שווי מהוות חלק בלתי נפרד מעולם העסקים המודרני, ומקיפות קשת רחבה של פעילויות עסקיות; רכישות ומיזוגים, השקעות פיננסיות בשוקי ההון, גיוסי הון בהנפקות, דיווח כספי ועוד.
ספר זה מתמקד בהערכת שווי חברות ובהערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים תוך שימת דגש על ההיגיון הכלכלי והיישום הפרקטי.
לאחרונה, ובעיקר בשל התפתחות התקינה הבינלאומית ויישומה, חלו התפתחויות משמעותיות היוצרות קשר רב מבעבר בין מקצוע החשבונאות לבין הפרקטיקה הכלכלית.
השינוי בתפיסה החשבונאית מחייב, במקרים רבים, ביצוע הערכת שווי של נכסים והתחייבויות ובא לידי ביטוי, בין היתר, בדרישה לחוות דעת מומחה לצורך ביסוס השווי ההוגן המוצג במסגרת הדוחות הכספיים.
הספר מיועד למנהלי עסקים ולפעילים בשוקי ההון והכספים, וביניהם: מנהלים, דירקטורים, רואי חשבון, משקיעים ועוד. אל הספר
נושא/נושאים: , כלכלה
תוכן הספר:
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13