דב הוז : מדינאי בטרם מדינה

דב הוז : מדינאי בטרם מדינה

מחבר: יעקב גורן
שנת ההוצאה: 2000
מילות מפתח: ביוגרפיה; הוז, דב
דב הוז הוא הצעיר מבין שלושת בני המחזור הראשון של גמנסיה הרצליה, שנמנו עם מעצבי היישוב העברי בתקופת המנדט. השניים האחרים היו אליהו גולומב ומשה שרת (שרתוק). בעוד רעיו של דב זכו כל אחד לשדה פעולה נפרד, הקדיש דב הוז את חייו לכל פעילות שנדרש אליה. כקצין בצבא טורקיה סיכן את חייו בהשגת נשק למושבות יהודה  בעת השלטון הטורקי. עם שחרור דרום הארץ בידי האנגלים נמנה עם יוזמי ההתנדבות לגדודים העבריים. למחרת שחרור כל הארץ, בגבור תחושת אי הביטחון, יצא בקריאה פומבית להקים כוח הגנה  עצמי, ובווידעת כנרת של "אחדות העבודה", יזם עם אליהו גולומב את ההחלטה להקמת ארגון ה"הגנה". דוב הוז היה בין יוזמי המשרד לעבודות ציבוריות של "אחדות העבודה" וממקימי "סולל בונה" ; היה ממארגני הרכש באירופה, ולימים יזם את המחלקה הערבית של הסתדרות העובדים. (מתוך גב הספר). אל הספר
תוכן הספר:
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

עמודים:
א  1  2  3  5  7  8  9  10  11