דיני ביטוח : חובות גילוי, פרשנות ומגמות התפתחות

דיני ביטוח : חובות גילוי, פרשנות ומגמות התפתחות

מחבר: דודי שוורץ וריבי שלינגר
שנת ההוצאה: 2005
מילות מפתח: דיני ביטוח; פוליסות ביטוח; חוזי ביטוח
ספר זה עוסק בשלושה תחומים מרכזיים בדיני ביטוח: בחובות הגילוי ההדדיות של המבטח, המבוטח וסוכן הביטוח, בפרשנות חוזה הביטוח ובמגמות ההתפתחות של דיני הביטוח. התחומים הללו חולשים על מוקדי הסכסוך העיקריים בין הצדדים המעורבים בעיסקת הביטוח, עוד משלב המשא ומתן לקראת כריתת החוזה, במשך התקופה החוזית ועד לאחר קרות מקרה הביטוח. הספר מנתח את ההיבטים התיאורטיים והמעשיים של חובות הגילוי ושל תורת הפרשנות בדיני ביטוח וממקם את ההתפתחויות הדינמיות המתחוללות בסוגיות הללו בתהליכים ובמגמות בדיני החוזים בכלל ובדיני הביטוח בפרט. (מתוך ההקדמה). אל הספר
נושא/נושאים: , משפט
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13