יסודות המימון והניהול הפיננסי

יסודות המימון והניהול הפיננסי

מחבר: משה בן חורין
שנת ההוצאה: 2009
מילות מפתח: מימון; ניהול פיננסי; נהול פיננסי
יסודות המימון והניהול הפיננסי הוא ספר מקיף בנושאים המרכזיים בתחום מימון הפעילות העסקית בכלל ובתחום מימון החברה העסקית בפרט. הספר מבוסס על הניתוח הנורמטיבי ששורשיו במחקר העיוני, אך הוא מוגש לקורא תוך התמקדות ביישום המעשי של הנושאים הנדונים בספר.
הספר מכיל שנים עשר פרקים. פרק המבוא מנתח את מטרת החברה העסקית ודן במגוון נושאים בסיסיים כגון ההחלטות העיקריות הנדרשות בתחום הניהול הפיננסי. התפקידים העיקריים של ניהול הכספים בחברה, סוגי החברות העסקיות והמסגרת החוקית לפעילותן, בעיית ניגודי עניינים בחברה, קוד הממשל התאגידי שנועד להבטיח ניהול תקין, הוגן ושקוף וכן אתיקה ואחריות חברתית. בפרקים האחרים נדונים הנושאים האלה: הסביבה שבה פועלת החברה העסקית; ערך הזמן של הכסף; הערכת איגרות חוב; הערכת מניות; עלויות ההון; כללי ההחלטה אשר בעזרתם ראוי להעריך את כדאיות ההשקעות; בניית התזרים הכספי הצפוי מההשקעה; ניתוח הסיכונים שבהשקעה; השפעת מבנה ההון של החברה על שווייה, על שווי מניותיה, על עושרם של בעלי המניות ועל עלויות ההון שלה; מדיניות חלוקת הרווחים של החברה, דיבידנדים ורכישת מניות בחזרה. הספר מכיל דוגמאות מפורטות ותשימים רבים. (מתוך גב הספר).
אל הספר
נושא/נושאים: , כלכלה, מנהל וניהול
תוכן הספר:
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ז  ח  ט  י  יא  יב  יג