בעיית הקרקע בסכסוך הלאומי בין יהודים לערבים 1917 - 1990

בעיית הקרקע בסכסוך הלאומי בין יהודים לערבים 1917 - 1990

מחבר: ז'ק קנו
שנת ההוצאה: תשנ"ב - 1992
מילות מפתח: יהודים וערבים; יחסי ישראל-ערב; לאומיות ערבית; יחסי יהודים וערבים; ערבים ויהודים; יחסי ישראל ערב; סכסוך ערבי-ישראלי; סכסוך ערבי ישראלי; שלום ישראלי-ערבי; שלום ישראלי ערבי; פן-ערביזם; פן ערביזם; פן-ערביסם; פן ערביסם
הזכות על הקרקע היא סלע המחלוקת בסכסוך בין יהודים לערבים.
מחבר הספר, ז`ק קנו, ריכז מידע עשיר ומפורט בנושא מורכב זה. הספר מתמקד בשלוש תקופות היסטוריות עיקריות: תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, התקופה שבין הקמת המדינה ומלחמת ששת הימים והתקופה שלאחריה.
החלק הראשון של הספר סוקר את השאלות הקשורות במצבן החוקי של הקרקעות בארץ ישראל ובבחינת המדיניות הקרקעית היהודית בתקופת המנדט הבריטי והשפעותיה על הפלח הערבי.
החלק השני דן בזירוז תהליך העברת הקרקעות לרשות המדינה בידי ממשלת ישראל בשנים הראשונות לאחר קום המדינה והשלכותיו על האוכלוסייה הערבית בארץ.
החלק השלישי מנתח את המדיניות הקרקעית של ממשלת ישראל בשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים. אל הספר
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  11