היהודים בתרבות הריניסאנס באיטליה

היהודים בתרבות הריניסאנס באיטליה

מחבר: רות בצלאל
שנת ההוצאה: תשכ"ב - 1962
מילות מפתח: יהודי התפוצות; אמנות הרנסנס; יהודי איטליה; יהדות התפוצות; אומנות הרנסנס; אמנות הרנסאנס; אומנות הרנסאנס; רנסנס (אמנות); רנסנס (אומנות); רנסאנס (אמנות); רנסאנס (אומנות); יהדות איטליה
בתקופת הריניסאנס ישבו באיטליה קהילות של יהודים, שניכרו ברוב מניין וברוב בניין והיו משופעות באנשי סגולה
ושאר-רוח.
מה היה חלקם של קהילות אלו ושל אישים אלה באותה תנופת תרבות אדירה ששינתה את פי אירופה, ובמידה ידועה את פני העולם? ומצד שני מה היתה השפעת הריניסאנס על הלך-רוחם וחייהם , מעשיהם ויצירותיהם של היהודים היושבים בתחומו?
תרבות הריניסאנס האיטלקי זכתה לחוקרים והוגים גדולים, שעמדו לה לפרשה ולהאיר יסודותיה ומניעיה, שאיפותיה ומגמותיה.
בכל המחקר הענף הזה  ניתנה הדעת רק במעט על מקומם בחלקם של היהודים בני-התקופה בתרבות הריניסאנס לענפיה ולשלוחותיה. אל הספר
נושא/נושאים: , ימי הביניים
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  13