גבולות, מחתרת ובריחה

גבולות, מחתרת ובריחה

מחבר: שלמה קלס
שנת ההוצאה: תשמ"ט - 1989
מילות מפתח: עליות לארץ-ישראל; מלחמת העולם השנייה; יהודי ברית המועצות; עליה; עלייה; עליות לארץ ישראל; ארץ-ישראל - עליות; ארץ ישראל - עליות; מלחמת העולם השניה; מלחה"ע השניה; מלחה"ע השנייה; מלחמת העולם ה 2; מלחמת העולם ה II; מלחה"ע ה 2; מלחה"ע ה II; יהודי בריה"מ; יהודי ברה"מ
מחקר על פרשה בלתי ידועה בתולדות הציונות בברית המועצות בימי מלחמת העולם השניה - מאמצי הישוב בארץ לבוא לעזרת הפליטים.
בקרב חברי תנועות הנוער הציוניות מפולין בעיקר, משנמצאו אותה עת בברית המועצות, המחבר מבחין בשני סוגים: כאלה שהשתדלו להתקיים כבודדים ולחכות עד יעבור זעם, ולעומתם-קבוצות חלוצים שהתארגנו לפעילות מחתרתית, שנועדה להביאם לארץ ישראל.
ספר זה הוא מחקר ראשון בנושא. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

ספרית פועלים

האוניברסיטה העברית. המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן

עמודים:
1  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13