לתולדות השירה והדראמה העברית : מחקרים ומסות - לתולדות השירה והדראמה העברית : מחקרים ומסות : כרך שני

לתולדות השירה והדראמה העברית : מחקרים ומסות - לתולדות השירה והדראמה העברית : מחקרים ומסות : כרך שני

מחבר: חיים שירמן
שנת ההוצאה: תש"ם - 1979
מילות מפתח: שירה עברית; ספרות עברית; שירה; שירה-עברית; סיפרות; ספרות
בספר זה על שני כרכיו מוגש לקורא מבחר מתוך מחקריו ומסתיו של חיים שירמן, חוקרה של השירה העברית בימי הביניים.
הכרך הראשון נתייחד לפיוט הארץ-ישראלי הקדום ולמשוררי ספרד ודרום צרפת בימי הביניים.
הכרך השני דן בשירה העברית שבאיטליה מראשיתה עד שנת 1800 בקירוב, וכמו כן בדראמה העברית בתקופה שבין המאות הט"ז והי"ח. אל הספר
נושא/נושאים: , ספרות עברית, שירה עברית
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
1  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13