לתולדות השירה והדראמה העברית : מחקרים ומסות - לתולדות השירה והדראמה העברית : מחקרים ומסות - כרך ראשון

לתולדות השירה והדראמה העברית : מחקרים ומסות - לתולדות השירה והדראמה העברית : מחקרים ומסות - כרך ראשון

מחבר: חיים שירמן
שנת ההוצאה: תשל"ט - 1979
מילות מפתח: שירה עברית של ימי הביניים; משוררים עבריים; שירה עברית; שירה-עברית; שירה עברית של ימי-הביניים; שירה עברית - ספרד; שירת ספרד; שירת-ספרד
בספר זה על שני כרכיו מוגש לקורא מבחר מתוך מחקריו ומסתיו של חיים שירמן, חוקרה של השירה העברית בימי הביניים.
הכרך הראשון נתייחד לפיוט הארץ-ישראלי הקדום ולמשוררי ספרד ודרום צרפת בימי הביניים.
הכרך השני דן בשירה העברית שבאיטליה מראשיתה עד שנת 1800 בקירוב, וכמו כן בדראמה העברית בתקופה שבין המאות הט"ז והי"ח. אל הספר
נושא/נושאים: , ספרות עברית, שירה עברית
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
א  ב  1  2  3  4  5  6  7  9  10  11