ביאליק : יצירתו לסוגיה בראי הביקורת

ביאליק : יצירתו לסוגיה בראי הביקורת

מחבר:
שנת ההוצאה: תשל"ד - 1974
מילות מפתח: ספרות עברית; ביקורת ספרותית; סיפרות; ספרות; פרשנות ספרותית; בקורת ספרותית
קובץ זה מטרתו לבחון את יצירותיו של ביאליק דרך מבקרים שונים בני הדורות השונים.
לא גישות המבקרים הן העיקר בקובץ, אלא תרומתם להארת היצירות הנדונות.
למאמרי הביקורת הוקדמו שלושה פרקי מבוא. הפרק הרשון מתאר את שורשי הוויותו האישית של ביאליק, מקומו בתודלות הספרות ויחסו לבני דורו (דב סדן).
הפרק השני מבקש לתאר את המסכת הלשונית-תרבותית המתגלה בעולם של סמלים והמשמשת מצע לכלל יצירתו (פ. לחובר).
הפרק האחרון בא לסקור את המשקלים בשירת ביאליק (בנציון בנשלום). אל הספר
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
1  3  4  5  6  7  9  10  13