אדם, טכנולוגיה וארגון : מבט אל חדשנות טכנולוגית בצה"ל

אדם, טכנולוגיה וארגון : מבט אל חדשנות טכנולוגית בצה"ל

מחבר:
שנת ההוצאה: 2013
מילות מפתח: טכנולוגיה וחברה; ישראל - כלכלה; ביטחון לאומי; כלכלת ישראל; בטחון לאומי
בעידן הנוכחי הטכנולוגיה מתפתחת ומתעדכנת בלי הרף.
אין מה שירסן או שיעצור את הרצון לחדש, לעשות עוד, יותר ואחרת.
קצב הדברים מסחרר יותר ויותר.
קיצור טווחי הזמן וההתגברות על פערי המרחק הנקשרים בכך דורשים כשלעצמם למידה והסתגלות מתמדת.
היכולת להיערך מחדש, בזריזות ובמיומנות, הופכת לסגולה נחשבת. עם זאת יכולת זו כרוכה במאמץ לא מבוטל, כולל התגברות על הרגלים ועל שגרות, וכולל עלויות שונות והתאמות חוזרות ונשנות של דברים.
מטבע הדברים, מאתגרת הטכנולוגיה גם את שגרות ותפיסות מסורתיות של פעולת הצבא.
מתעוררת השאלה כיצד אפשר לזמן שילוב טוב יותר בין תהליך התקדמות הטכנולוגיה בתחום התקשוב ליכולות שהיא מקנה לשיח המבצעי, תוך כדי התחשבות סבירה במדרג הצבאי ובתפיסות הפעולה שקנו להן אחיזה.
אסופת מאמרים זו עוסקת בהשלכות השינויים בטבע העימותים, בסביבה ובטכנולוגיה על המבנים, על התהליכים ועל התרבות בצבא.
מוצגות בה תובנות אפשריות בעניין השפעות הטכנולוגיה על הפעולה הארגונית, המעוגנות בידע מגוון הקיים בספרות המחקר אשר למפגש בין מדע לטכנולוגיה, לאדם ולחברה; כן מוצעים בה כיוונים להמשך דיון ולהעמקה בנושא, לרבות אפשרות להתנסויות מודרכות שיקדמו פיתוח של פתרונות נחוצים. אל הספר
תוכן הספר:
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני

עמודים:
1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12  13