נמצאו 1 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: ורדה ליברמן, עמוס טברסקי
תיאור: הספר שלפניכם נולד מן ההכרה שאחת המטרות העיקריות של השכלה אוניברסיטאית היא לפתח חשיבה ביקורתית . ניסינו להקנות באמצעותו כלים בסיסיים שיסייעו לסטודנטים לבחון באופן ביקורתי נתונים , מסקנות והמלצות שהם נתקלים בהם בחיי היומיום . הספר מציג שיקולים מתודולוגיים וסטטיסטיים לצד עקרונות פסיכולוגיים של שיפוט בתנאי אי ודאות . הוא נכתב עבור הקורא המשכיל וגם כחומר לימוד לקורס "חשיבה ביקורתית , " שנועד לסטודנטים בכל התחומים . הספר אינו מניח ידע קודם בסטטיסטיקה או בהסתברות ; מושגי יסוד בתורת הקבוצות ובהסתברות מופיעים בנספחים שבסופו .
האוניברסיטה הפתוחה
הצג עוד תוצאות