תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים הקדמה - עיוורון הלאומיות : רשיד ח'אלידי וההיסטוריה הפלסטינית דניאל מונטרסקו 9 פתח דבר 16 מבוא : כתיבת ההיסטוריה של המזרח התיכון בעידן של שיכחון היסטורי 20 ו . החברה הערבית בפלסטין המנדטורית 46 . 2 הפלסטינים והמנדט הבריטי 68 . 3 כישלון ההנהגה 93 . 4 המרד , 1948 והתקופה שלאחר מכן 22 ו . 5 פת " וז , אש"ף והרש " פ : המדינה הפלסטינית שבדרך 146 . 6 חסרי מדינה בפלסטין 176 תודות 202 הערות 204 כתב המנדט על פלשתינה , 24 ביולי 245 1922 מפתח שמות ועניינים 253

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר