תוכן העניינים

עמוד:13

פ רק חמישי סביבת העבודה — הכול מתחיל מבפנים . 1 מבוא 262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ממד הזמן — מעגל חיי העובד . 262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 גיוון תעסוקתי . 264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . גיוון תעסוקתי במקום העבודה 264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . יתרונות עסקיים 264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . האתגר בשילוב עובדים 266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד . שילוב אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה הפתוח . 268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה . גיוס עובדים עם מוגבלויות 270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו . נגישות 271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז . עובדי הקבלן . 272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ח . שוק העבודה — קידום נשים 274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 איזון בית-עבודה 274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 מניעת הטרדה מינית . 276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . מניעת הטרדות מיניות כמשימה ניהולית 276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . חובות המעביד 278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . כיצד להטמיע בארגון סביבת עבודה הוגנת ונטולת הטרדות ? 279 . . . . . . . . . . . . . . . . ד . הדרכה למניעת הטרדה מינית . 280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 שירות מילואים 280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מבט אישי על השירות במילואים . 281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מגן המילואים 282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ארגונים לקידום השוויון בתעסוקה . 283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מילות סיום 287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מילון מונחים 289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אתרים שימושיים 293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מקורות . 295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר