תוכן העניינים

עמוד:12

ב . דחייה של בקשת תרומות 223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . ניהול תרומות בזמן אסון 223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 התנדבות עובדים 224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . על ההתנדבות 226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . מיפוי ואיתור צרכים בקרב העובדים ובקרב הגורם הקהילתי שבו הם מתנדבים 225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . הדרכה והכשרת עובדים לפני ההתנדבות 226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד . דוגמה אישית והובלה של מנהלים 227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה . תגמול העובדים 227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו . הפקת לקחים ובניית ידע ארגוני בנושא התנדבות 228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז . מדידה והערכה . 228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ח . מסוגלות להתנדבות 228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volunteerability — ט . דיבידנדים לארגון מהתנדבות עובדים 228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . י . משוב התנדבות לעובדים 231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יא . בניית תוכנית התנדבות 232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יב . כינוס ועדת היגוי בין מגזרית . 235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יג . היכן מתנדבים 236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? . 6 עסקים עם המגזר השלישי 238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . על המגזר השלישי 238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . מהי תרומה אפקטיבית ? על מדידה ואפקטיביות התרומה . 240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . שיתוף פעולה רב מגזרי 241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד . מדידת פרויקטים קהילתיים — המודל של 245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Good Vision ה . הכנת העמותות למפגש עם ארגון עסקי 247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו . עסקים חברתיים . 249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 רגולציה ועמותות 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ביקורת על מתן תרומות 251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 עמותות מובילות 253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר