תוכן העניינים

עמוד:11

. 12 מודלים סביבתיים 178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . " מעריסה לעריסה" 178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cradle to Cradle — ב . " הצעד הטבעי" 179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Natural Step ) TNS ( — ג . סימביוזה תעשייתית 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 צוות ירוק ארגוני . 182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . מהו צוות ירוק 182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? ב . התנדבות בצוות ירוק : רווח לארגון , רווח לעובד 183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . תחומי הפעילות של הצוות הירוק 184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד . הקמת הצוות הירוק ואופן הפעילות 185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 מערכת ניהול סביבתית ו 188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISO 14001 א . החלת מערכת ניהול סביבתית . 188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . מערכת ניהול סביבתית 12 — הסעיפים העקרוניים 190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . תקן 191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISO 14001 . 15 חקיקה סביבתית 193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . חקיקה סביבתית בישראל . 193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . תוכניות מתאר ארציות 199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ארגוני סביבה בישראל 199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק רביעי אחריות חברתית . 1 הקדמה — תרומה וקהילה 206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 דרכים רבות לתרומה לקהילה 206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 אסטרטגיה קהילתית 208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . המעבר מפיזור למיקוד — מדיניות חברתית . 208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . פרויקט דגל קהילתי 210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . מעורבות בקהילה — הדיבידנד הארגוני והעסקי 219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד . חיבור למחלקת משאבי אנוש 220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה . שלב סיום המעורבות . 221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 סוגיות ודילמות בנושא תרומה לקהילה 221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . סוגיות ודילמות — דוגמאות . 221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר