תוכן העניינים

עמוד:10

ד . ניהול פחמן בארגון — כיצד ניתן לצמצם את טביעת הרגל הפחמנית ? 134 . . . . . . . . ה . היכן מציבים את גבולות החישוב 136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? ו . עקרונות לכתיבת דו"ח טביעת רגל פחמנית מהימן ואפקטיבי 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 תחבורה בת קיימא . 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . מהי תחבורה בת קיימא 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? ב . תחבורה בת קיימא במקום העבודה 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . טיפים להצלחה 143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 אירועים ירוקים וחברתיים 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . מהו אירוע ירוק 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? ב . כיצד לקיים אירוע ירוק ? 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . תקנים ורגולציה 148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 משרד ירוק 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . מהו משרד ירוק ? 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . כיצד זה עובד 151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? ג . דפוס אקולוגי 155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 הפרדת פסולת וצריכה נבונה . 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . חמשת ה ' R ים — חמישה עקרונות לצריכה נבונה 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . הפרדת פסולת . 159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 יעילות אנרגטית 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . מהי יעילות אנרגטית ? 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . צמצום צריכת האנרגיה במשרד ובארגון 161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 חיסכון במים . 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . מדוע חשוב לחסוך במים במשרד ? 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . כיצד חוסכים במים במשרד ? 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 בנייה ירוקה . 165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . מהו בניין ירוק 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? ב . מהם יתרונותיו של בניין ירוק ? 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . האם בניינים ירוקים עולים יותר ? 167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד . היבטים של בנייה ירוקה 168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה . תקנים לבנייה ירוקה 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו . מקרי בוחן והשראה . 174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז . ההיבט החברתי של בנייה ירוקה בישראל . 176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר