פתח דבר: בדרכי נעמ(ה)

עמוד:13

ניכרת פעולתה לביסוס פרדיגמה חדשה בהגדרת השייכות לעם היהודי ; לא רק שייכות לעם היהודי היושב בציון , אלא למעגל הרחב של יהדות הפזורה באלף השלישי . ואמנם , מאז תחילת שנות האלפיים ניכרת בשיח הציבורי נטייה לעבר פרדיגמה חדשה , המדגישה את הקשר בין יהודים ברחבי העולם , ובעיקר את הקשר בין היהודי הפרטי לקולקטיב היהודי בישראל ובתפוצות . בפרדיגמה זו קיימים תת-גוונים , ואחד מהם , המודגש בפועלה של נעמה , הוא התת-גוון הציוניעמיותי , כלומר הדגשת מקומה המרכזי של ישראל כמרכז יהודי משמעותי והכרה בשונותו של הקיום היהודי בתפוצות ובהשתייכות שוויונית לקולקטיב היהודי . מכלול מחקריה והישגיה של נעמה בתחום של העצמת ביטויי פלורליות ופלורליזם בשדה החינוך היהודי תרמו לבחירתה לכלת פרס החינוך של תל אביב לשנת . 2005 2008-ב היא התבקשה לעמוד בראש יחידה לחקר החינוך לעמיות יהודית ולהוראתה באוניברסיטת תל אביב . עם פרישתה לגמלאות נרתמה לייזום , לפיתוח ולהוראה של תוכנית לתואר שני ל״תרבות עם ישראל והוראתה״ בקמפוס האקדמי אחוה שבדרום הארץ , והיא עומדת בראשה זה כמה שנים . תוכנית זו היא בלעדית במכללה ממלכתית , והיא נדבך נוסף בקידום המגמה של אוריינות יהודית פלורליסטית גם בציבור פריפריאלי המכיל מגוון תלמידים – מגבול החרדיות ועד לקיבוץ הארצי . ועוד אמירה בהקשר של המארג שבין ספר זה לאבני דרך בעשייתה המקצועית של נעמה . הספר אינו מבקש אלא להיות קול נוסף בלבד בשיח הרב-קולי המתפתח בתחום החינוך היהודי . המגמה לברך על הריבוי ולחלוק בסמכות האמירה המקצועית יונקת מאבי הנביאים , משה . 2001-ב במעמד פתיחת הקתדרה לחינוך יהודי על שם ג'ואן וחיים קונסטנטינר באוניברסיטת תל אביב שעליה הופקדה נעמה , בחרה נעמה להתייחס לפרשה השבועית "בהעלותך״ . בין דבריה ציינה : לאחר שמשה מבקש להקל מעצמו את משאו של העם במדבר , מציע לו האל למנות עוזרים שיסייעו לו בעול ויביאו לביזור סמכויות . משה בוחר 70 זקנים מכל שבטי ישראל . אלדד ומידד , גיבורי הסיפור , אינם נמנים עם הנבחרים . וכך נאמר : "וישארו שני אנשים במחנה , שם האחד אלדד ושם השני מידד ותנח עליהם הרוח והמה בכתבים ולא יצאו האהלה ויתנבאו במחנה : וירץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה : ויען יהושע בן-נון משרת משה מבחריו ויאמר אדני משה כלאם : ויאמר לו משה המקנא אתה לי ומי יתן וכל עם הש נביאים כי יתן הש את רוחו עליהם״ ( במדבר יא כו-כט . ( אם נרצה , זוהי תגובה אופיינית לאיש

אוניברסיטת תל אביב

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר