פתח דבר: בדרכי נעמ(ה)

עמוד:10

כל הכותבים , מהם חבריה של נעמה מהם תלמידים-עמיתים , עוסקים במחקר בתחום החינוך היהודי בישראל ובתפוצות . לכולם הוצג הנושא המרכזי של הספר בניסוח כללי ורחב , שעיקרו תיאור ביטויים שונים של חינוך יהודי פלורליסטי בישראל ובתפוצות . השיח על אודות חינוך יהודי פלורליסטי , בדומה לשיח המתפתח בחיבורים מדעיים , עשויי לאמץ נקודות פתיחה שונות . נקודת פתיחה רווחת היא מסוג דדוקטיבי , המגדירה את מושגי היסוד בסוגיה העומדת במרכזן , אם מתוך הספרות הקיימת , אם מתוך פרשנות אישית , ואם מתוך היסמכות על הגדרות מילוניות מחקריות ואחרות . נקודת פתיחה אחרת אינדוקטיבית במהותה – עולה מהתייחסותם של כותבים שונים לסוגיה הרחבה של חינוך יהודי פלורליסטי . הספר הנוכחי הלך ברוח המחקר האיכותני , קרי בדרכי נעמה : הסוגיה הרחבה הוצגה כ״מטרה תחילית״ ומילאה תפקיד הדומה לזה של " שאלה מפליגה״ ( צבר בן-יהושע , ( 2001 , 1990 בריאיון עומק פתוח , שבו המשתתף מוזמן לנווט את הידע שלו במרחב המוצע לו . יש וכתיבתם של משתתפי הספר נעדרת בירור מושגי והגדרה ישירה , אך אלה עולים ומשתמעים מתוך דבריהם הן בציר הסינכרוני הן בציר הדיאכרוני של כלל פרקי הספר . קריאה פרשנית מסוג זה מוצגת בפרקי המבוא לשערי הספר – חינוך יהודי בישראל וחינוך יהודי בתפוצות – ובמובן זה תוצר הקריאה הפרשנית בציר האנכי הוא בבחינת " תאוריה מעוגנת בשדה״ , ( grounded theory ) הלוכדת מהות מרכזית של המחקר האיכותני . מושגים אלה בשיח על המטא-מתודולוגיה של הספר התבססו במרחב ההוראה והמחקר בישראל בזכות עשייתה החלוצית של נעמה מאז שנות השמונים . מתוך האוריינטציה שלה לחינוך ולקשר שבין האקדמיה לשדה היא כתבה שני ספרי הוראה על המחקר האיכותני ( בעברית , ( שנועדו למתחילים ולמתקדמים , ספרים שהם הראשונים בתחום והמשמשים באופן תדיר עד היום . היא הכשירה חוקרים רבים – עם כותבי הספר נמנים כמה מהם ופעלה להקמת גופים מקצועיים מתוך רצון להפיץ , להרחיב ולהשביח את אופי העשייה בתחום . במהלך שנות הוראתה לימדה נעמה אלפי סטודנטים בישראל שיטות מחקר איכותניות , ועשרות רבות בארצות שונות בעולם . עשייתה זיכתה אותה 2008-ב באירוע מחווה ובתעודת הוקרה והערכה למפעל חיים מטעם המרכז הישראלי למחקר איכותני על האדם והחברה . אחד ממאפייניו הבולטים של המחקר האיכותני הוא עוצמת הקשב שבו לקול האנושי ולמורכבותו . ההקשבה לקולות השונים כערך היא עיקרון מנחה בעשייתה

אוניברסיטת תל אביב

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר