תוכן

עמוד:7

תוכן פתח דבר - בדרכי נעמ ( ה ) | נורית חמו 9 ..................................................................... שער ראשון | חינוך יהודי בישראל משתתפי השער הראשון 17 ........................................................................................ הקדמה - חינוך יהודי בישראל : ביטויים של פלורליות ופלורליזם | יובל דרור 21 ....... שיח החינוך היהודי – תעייה בין מושגים סותרים | משה שנר 33 ................................. היבטים חדשים על ראשיתו של חינוך תל״י | איתן שיקלי 69 ..................................... יחסי גומלין בחינוך היהודי בין ישראל לתפוצות : לאן ? | אסתר ינקלביץ ומרים בן-פרץ 93 ............................................................................... על אמנות ההנחיה של בתי המדרש | משה מאיר 115 ................................................. זהירות שביר : הורים ושיח החינוך היהודי | נורית חמו 151 ......................................... על החינוך לפמיניזם יהודי – קריאה פמיניסטית בספרות חכמים | חנה קהת 183 ....... תרבות ישראל : דינמיקה של מקצוע בהתהוות | פנינה שור 209 ................................. מבוא לשער שני - הקשר ופשרו : פירושים שונים של פלורליזם בחינוך יהודי בתפוצות ( תרגום מאנגלית ) | גשיין גלזר 231 ................................................................ JEWISH EDUCATION IN WORLD JEWRY ׀ SECTION TWO The Participants of the second section ...................................................... 7 Introduction - Jewish Communities around the World : Contexts , Practices and the Common Good | Jen Glaser ................ 11 Jewish Education in Latin America : A Socio-Historical Comparative Perspective | Yossi J . Goldstein .................................... 23 Jewish Demography and Jewish Education in the UK : The Continuity Crisis and Jewish Renewal Efforts | Rona Hart ..... 43 Changing the Landscape : Pluralist Jewish Education in the UK | Helena Miller ....................................................................................... 63

אוניברסיטת תל אביב

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר