פתיחה

מתוך:  > על דרך אבות > פתיחה

עמוד:11

חותם שער זה מאמרו של ישראל רוזנסון , הדן בתפיסת הפרשנות של נחמה ליבוביץ ז"ל . בצד העמידה על חשיבות תרומתה הרבה של נחמה ליבוביץ לעולם פרשנות המקרא , מעיר המחבר על נקודת תורפה , לדעתו , בדרכה - התעלמות מן ההקשר ההיסטורי , הן של דברי המקרא , והן של הפרשן המפרש את המקרא . השער הרביעי בספר כולל מאמרים העוסקים במחשבת ישראל . יונתן גרוסמן דן בתפיסת האלוהות במשנתו של רבי צדוק הכהן מלובלין . לטענתו , משלב ר' צדוק את שתי ההכרות הדתיות הבסיסיות - מצד אחד , זו הטוענת שהאל טרנסצנדנטי לעולם , ומצד שני - התפיסה שעל פיה האלוהות שורה בתוכו . על פרדוקס זה מניח ר' צדוק את הגדרת המציאות , ומתוך פרדוקס זה הוא בונה את עולמו הרוחני של המאמין . תמיר גרנות עומד על הזיקה הקיימת בין פילוסופיית ההלכה של המהר"ל מפראג , ובין פסיקתו ההלכתית כפי שבאה לידי ביטוי בכמה סוגיות הלכתיות . המחבר דן גם בתוצאות שיש לפסיקה זו לגבי שיטת הלימוד הראויה לדעת המהר"ל , הן מבחינת אופני העיון הלמדני ותכליותיו , והן מבחינת ההנחיות הפדגוגיות הנובעות ממנה . יובל שרלו מבקש לבחון מחדש את הסובלנות במשנתו של הראי"ה קוק זצ"ל . בניגוד לדעתם של חוקרים רבים , שראו בסובלנות עיקר ויסוד במשנת הרב קוק , הרי שלאחרונה עלתה התנגדות להגדרת משנתו כסובלנית , ויש שראו בה פטרונות ואי-הכרה מוחלטת בזרמים היחסיים . המחבר טוען , כי על פי ההגדרות המקובלות היום לסובלנות , משנת הראי"ה היא קנאית , אלא שיש לבחון את הגדרתה המדויקת של הסובלנות , ולאורה לעמוד גם על השלכות תפיסתו של הראי"ה קוק אף לדורנו . השער החמישי , החותם את הספר , כולל שני מאמרים , העוסקים בנושאים בין-תחומיים שונים . הראשון הוא מאמרו של שאול סולברג , הסוקר את גישתו של קורט לוין לפסיכולוגיה של עם ישראל , כ'קבוצת מיעוט' בגולה . המחבר טוען , שניתן לראות ביטויים לתופעות פסיכולוגיות אלו גם כיום , במדינת ישראל הריבונית . חותם את הספר מאמרו של יהושע רייס , הסוקר את תופעת גלגל המזלות בבתי הכנסת העתיקים בתקופת המשנה והתלמוד , לאור הלכות עבודה זרה . לדעת המחבר , הצורות השונות בבתי הכנסת , מבטאות את הגישות השונות שרווחו באותה תקופה כלפי הנושא בכלל . לסיום , חובה נעימה לנו להודות לכותבי המאמרים , שנרתמו בחפץ לב ותרמו את תרומתם החשובה לספר . כן אנו מבקשים להודות ליצחק בנבנישתי , על עבודתו המסורה בעיצוב הספר ובהגהתו . ברך ה' חילם ופועל ידם תרצה . תמוז תשס"א המערכת

תבונות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר