פתיחה

מתוך:  > על דרך אבות > פתיחה

עמוד:9

הספר כולל חמישה שערים . השער הראשון מוקדש להוראת תורה ולענייני חינוך , והוא פותח במאמרו של ראש ישיבת הר עציון , הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א , העוסק במניעי החינוך להרבצת התורה וליעדיה . המחבר עומד על שני השורשים העיקריים של הרבצת התורה - יראה ואהבה , ומרחיב ומפרט לגביהם , תוך קריאה לעורר ולעודד חשיבה ועשייה בתחום זה . יהודה ברנדס עומד על חשיבותה של הסוגיה הראשונה במסכת הנלמדת . לטענתו , התלמיד קובע לעתים את דרכו בלימוד ואת יחסו ללימוד גמרא על פי הסוגיה הראשונה של המסכת אותה למד . אלא שלא פעם , הסוגיות הראשונות של המסכתות הנלמדות הן יוצאות דופן ומורכבות במיוחד . משום כך , מציג המחבר עקרונות ייחודיים ללימוד הסוגיה הראשונה במסכת . מאמרו של נריה גוטל עומד על ההלכה האוסרת לשנות לתלמיד שאינו הגון , ועל העובדות המורות כי במרוצת הדורות לא הפכה הגבלה זו לנחלת הכלל . לדעתו , אין כול סחירה בין הנתונים הללו , שכן דווקא מתוך בחינתה והגדרתה המדויקת והמבוררת של ההלכה לעומקה , מתברר קנה המידה הנכון והתואם את השעה ואת האיש שכלפיה היא מכוונת . שמואל ויגודה עוסק במשנתו החינוכית של אחד מגדולי הפילוסופים במאה העשרים - עמנואל לוינס , שהיה גם מנהל בית ספר . בארבעת פרקי המאמר , בוחן המחבר את יחסו של לוינס לסוגיית החינוך היהודי : תפקידו של החינוך , תפקודו , ייעודו של החינוך היהודי בדורנו ותוכני החינוך היהודי בגולה ובישראל . על ההיבטים הפסיכולוגיים בנושא החברה המעורבת , עומד טוביה פרי . המאמר פורש שיקולים בעד ונגד העירוב בין המינים בגיל ההתבגרות , העולים מספרות המחקר ומתיאוריות של התפתחות האישיות , ובכוונתו לאפשר בכך לשלב את השיקולים הפסיכולוגיים הרלוונטיים גם בעת הדיון ההלכתי . עזרא קהלני עוסק בתיאור האידאל החינוכי במשנתו של ר' חיים מוולוז'ין , ובהגשמתו הלכה למעשה . נושאים כמו העקרונות העיוניים והחינוכיים , האידאל החינוכי , ההתמודדות בעולם המעשה , היחס בין תורה ויראה וכד , ' מפוזרים על פני כתביו של ר' חיים מוולוז'ין , ומטרת המאמר היא לכנס את דבריו בצורה שיטתית , תוך ניתוח וגיבוש הדברים לפי סדר הגיוני והדרגתי . חותם שער זה מאמרו של יהודה שביב , הבוחן את מגמתו של החינוך למצוות - כלפי ההווה , או כלפי העתיד : האם עניינו להרגיל את הילד לקיום מצוות כדי שידע בהיותו מבוגר לקיימן כהלכתן וכדקדוקן , או שמא אף בחיי הילד יש ערך רב לקיום המצווה , ברובד של דברי חכמים , שאמנם הטילו את חיוב החינוך למצוות על אביו של הילד , אבל עיקרו כבר בחייו של הילד בהווה . השער השני עוסק בענייני תורה שבעל פה . בפתיחת השער מובא מאמרו של ראש ישיבת הר עציון , הרב יהודה עמיטל שליט"א , שעניינו המקום המיוחד שתופסים המקדש

תבונות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר