תוכן העניינים

עמוד:6

גזרה ובחירה בסיפור מותו של אחאב ( מל"א כ"ב ) מרדכי סבתו 397 " הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע" - פרשנות ומסורות קריאה בטבריה ובבבל יוסף עופר 419 הפרשנית , הפירוש וההיסטוריה - הערה על תפיסת הפרשנות של נחמה ליבוביץ ישראל רוזנסון 433 שער רביעי : מחשבת ישראל תפיסת האלוהות של רבי צדוק הכהן מלובלין יונתן גרוסמן 457 מטא-הלכה . פסיקה ודרכי חינוך במשנת המהר"ל מפראג תמיר גרנות 475 הסובלנות במשנת הרב קוק - בחינה מחודשת יובל שרלו 499 שער חמישי : עיונים בין-תחומיים על הפסיכולוגיה של העם היהודי בעקבות קורט לוין שאול סולברג 519 גלגל המזלות בבתי הכנסת לאור הלכות עבודה זרה יהושע רייס 535 כותבי המאמרים וכתובותיהם : הרב אמנון בזק , אלון שבות ; יואב ברזלי , אלון שבות ; הרב יהודה ברנדס , שחראי , 21 ירושלים ; הרב נריה גוטל , חיים ויטל , 18 ירושלים ; יונתן גרוסמן , אלון שבות ; תמיר גרנות , נופי פרת ; הרב אברהם וולפיש , תקוע ; שמואל ויגודה , תירוש , 19 אפרת ; הרב עודד ישראלי , מגדל עוז ; הרב אהרן ליכטנשטיין , יורדי הסירה , 2 ירושלים ; הרב יעקב מדן , אלון שבות ; ד"ר מרדכי סבתו , בית אל ; ד"ר שאול סולברג , אלון שבות ; ד"ר יוסף עופר , כרמי צור ; הרב יהודה עמיטל , רח' שח"ל , 21 ירושלים ; ד"ר טוביה פרי , מעלה אורן , 4 אפרת ; עזרא קהלני , אלון שבות ; ד"ר ישראל רוזנסון , הלר , 12 ירושלים ; הרב יהושע רייס , אלון שבות ; הרב יהודה שביב , אלון שבות ; הרב יובל שרלו , לוחמי הגטו , 28 פתח תקווה .

תבונות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר