הקדמה

מתוך:  > משיבי הרוח > הקדמה

עמוד:11

ו"חילונים" הם כאלה שאינם מקבלים על עצמם מחויבות זו . אני מודע היטב לקוצר ידם של מונחים פשטניים אלה לתאר את מורכבותה של הזהות התרבותית הישראלית , בהתעלמם מהגדרות נוספות , כגון "חרדים" ו"מסורתיים , " ומשלל אמונות ואורחות חיים שאינם נכנסים לקטגוריות המוכרות . לאורך הספר ימצא הקורא התייחסויות לקורות חייהם של המשוררים , ולמחשבות ותחושות שהם מבטאים . התייחסויות אלו , אם אין מצוין בהן אחרת , מבוססות על ראיונות שערכתי עם כל אחד מהמשוררים במהלך שהותי בישראל בשנת הלימודים האקדמית , 2009-2008 או על התכתבותי איתם באמצעות דואר אלקטרוני . אני מבקש , אם כן , להביע את הוקרתי העמוקה למשוררים הכלולים במחקר זה , על שניאותו בנדיבותם להעניק לי ראיונות אישיים , ולהוסיף ולשוחח איתי גם בדואר אלקטרוני : אבישר הר שפי , סיון הר שפי , אליעז כהן , יורם ניסינוביץ , ' אלחנן ניר , נחום פצ'ניק , שמואל קליין ונעמה שקד . בנכונותם לשוחח על האופן שבו התחנכו וגדלו , על אורחות חייהם כעת ועל השקפת עולמם , ציידו אותי במידע רב ערך . בשבתם לדון איתי ביצירות גילו כולם פתיחות רבה , ולהארותיהם היה תפקיד חשוב בפרשנות שנתתי ליצירות . בחשבון אחרון , עלי מוטלת מלוא האחריות לךיוקן של העובדות המוצגות בספר הנוגעות לחייהם של המשוררים ולתולדות צמיחתם כקבוצה , ולדברי הפרשנות שכתבתי על שיריהם . תקוותי היא שכל אחד מהמשוררים הנסקרים בספר יסבור שעשיתי צדק איתו ועם חבריו . זו ההזדמנות להודות לאלה שתרמו לי מידיעותיהם וממחשבותיהם באשר להקשרים החברתיים , התרבותיים וההיסטוריים של השירה שאני דן בה בספר : תמר ביאלה , חמוטל בר יוסף , הרב יאיר דרייפוס , יהודה מירסקי , מוטי ענברי , חביבה פדיה , שמעון פוגל , שלמה פישר , הרב בנימין קלמנזון , יונדב קפלון , אבינעם רוזנק , יובל ריבלין , שלמה

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר