עיונים בתקומת ישראל

עמוד:ב

מאסף זה יוצא לאור בסיוע יד דוד בן גוריון המערכת : המרכז למורשת בן גוריון , ת " ד , 39 קריית שדה בוקר , מיקוד 84990 טל' , ( 08 ) 6596936 , ( 08 ) 6596940 פקס ( 08 ) 6596939 דואר אלקטרוני : ginossar @ bgumail . bgu . ac . il ; abareli @ bgumail . bgu . ac . il כתובתנו באינטרנט : http : // www . bgu . ac . il / Ben-Gurion / center . htm מאמרים יש להגיש בשני עותקים במעבד תמלילים ובתקליטון . את ההערות , מראי המקומות והרישום הביבליוגרפי יש להכין בקובץ נפרד בסוף המאמר . כמו כן יש לצרף תקציר ( עד שלוש מאות מילים , כולל שם המאמר ושם המחבר ) בשפה האנגלית ( רק למאמרים , ולא לביקורות ספרים . (

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר