בנתיב עולי הרגל לארץ הקודש

עמוד:4

הקדמה בספרו הנודע "תולדות א"י מהכיבוש הרומאי ועד לכיבוש הבריטי , " כותב ההיסטוריון דה האז : " כל ספרי המסעות מצטיינים באחידות מפתיעה . הנזירים הפרנציסקאנים ... שליוו את עולי הרגל , נהגו לחלק מדריך סטאנדארטי לטיול במקומות הקדושים של ירושלים , בית לחם ואזור ים המלח . כל התיאורים הועתקו מספר זה פרט לכמה שינוים הכרחיים . " ... דעה זו , המבטלת את ערכה של ספרות עולי הרגל , כמקור ללימוד א"י , היתה אופיינית לחוקרים בדורות קודמים , ויש החולקים על חשיבותה גם בימינו . תורמים לגישה שמרנית זו העובדה כי הרב המכריע של ספרות זו נכתבה ע"י עולי רגל מבני אומות העולם ובהם דגש רב על המקומות הקדושים לנוצרים וכוי . ברם , בשנים האחרונות אנו עדים לשידוד מערכות בגישה זו , ויעידו על כך הספרים הרבים המתפרסמים על ספרות עולי הרגל בארץ ומחוצה לה . שינוי זה , נובע במדה רבה מהרגש על לימוד תולדות א"י במאות השנים האחרונות ובעיקר במאה הי"ט , הזוכה לתשומת לב רבה לאין שיעור מאשר לפני עשרים או שלושים שנה . לא זו בלבד שאין חומר חשוב יותר ללימוד התקופה מאשר עדויות עולי הרגל , אלא לעתים קרובות זהו החומר היחיד כמעט העומד לרשות הקורא . המונוגראפיה המסכמת המובאת בזאת מהווה נסיון ראשון בשפה העברית להגיש נושא זה של עליה לרגל לא"י על עיקרי היבטיו . העבודה מתחלקת לשני חלקים עיקריים : מבואות כללים על תנאי העליה לרגל לארץ , מהותה , אופיה וקשיה בדורות קודמים ותולדות העליה לרגל לא"י . בחלק השני מובאים טקסטים ניבחרים של עולי רגל החל מהמאה 4-ה ועד למאה , 19-ה תוך שילוב סקירה ביוגראפית קצרה . החיבור מלווה בתמונות נבחרות של עולי רגל שיש בהם כדי להמחיש את הכתוב . עבודה מעין זו , מעצם טבעה , אינה יכולה להיות שלמה , אעפ"כ יש בה לשמש מבוא לנושא רב היקף וייחודי זה . התייחסנו בחיבורנו בעיקר לעולי רגל נוצרים וזאת משני טעמים : ראשית קיימים ספרים אחדים בעברית על עולי רגל יהודים לא"י ולא ראינו צורך לחזור על דברים ידועים . מאידך גיסא , לא קיים חיבור כללי מעין זה על עולי רגל מבני אומות העולם , אף שאלו היוו את הרב המוחלט , הן מבחינת מספרם והן מבחינת חשיבות חיבוריהם . לא נותר אלא לקוות כי החומר המובא בזאת ישרת נאמנה את ציבור שוחרי ידיעת הארץ . הנני מודה בזאת לאלו שסייעו לי בעבודתי : לידידי בצלאל עמיקם שטרח על הסגנון ולנתן שור , שסייע לי בהבהרת סוגיות אחדות שנתקלתי בהן במהלך עבודתי . מובן שאין הדברים מחייבים אותם ואם יש מקום לתיקונים ותוספות הן כולן על אחריות כותב שורות אלו . ירושלים , ינואר 1981 אלי שילר תמונה בעמי קודם : עולי רגל מסיירים בגליל , . 1894

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר