הקדמה

מתוך:  > צפת ואתריה > הקדמה

עמוד:8

הספר יוצא לאור בסיוע ה"קרן החדשה לצפת" הוצאת ספרים אריאל , ת . ד . , 3328 ירושלים , פאקס : 02-6436164 2002 © כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים אריאל . אין להעתיק מחוברת זו , לרבות תמונות , איורים או קטעים בשום צורה שהיא ( לרבות תדפיסים לצרכים פנימיים , ( ללא אישור בכתב מהמוציאים לאור .

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר