תוכן עניינים

עמוד:5

תוכן עניינים הקדמה 6 גבריאל ברקאי ויצחק צויג / אור חדש על הר הבית 1 ממצאים חדשים שהועלו בפרויקט סינון העפר מהר הבית 4 7 גבריאל ברקאי / תמורות בהר הבית בעשור האחרון 54 מנחם סופר / ילדים במלחמה ; ילדים ובני נוער שנטלו חלק במלחמת תש "ח 61 נילי גרייצר / בתי הביטחון בעמקי חרוד ובית שאן נ 7 רפאל קיטרון / תם ולא נשלם - פרשת הסליקים לאחר קום המדינה 85 חיים גרוסמן / יופי של צבא - החיילות בצה"ל וביטוין באומנות 90 שי רוזן / סיור בבית הקברות הבריטי ברמלה מדורים בעין בוחנת 108 רבקה אמבון ואלי שילר / צפת הבלתי בנויה בעקבות מאמרים 112 משה ברור / עוד על האקדמיה וידיעת הארץ 113 אהרון יפה / האנדרטה לחללי חיל ההנדסה 114 נתן שור / עוד על רצח ארלוזורוב 1 16 סקירת ספרים חדשים / אלי שילר 123 מכתבים למערכת 125 האם תוכל לזהות ? 126 תשבץ ירושלמי מס' 6

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר