דברי־הקדמה

עמוד:12

המועצות ) c מציאת כל העדויות והאסמכתות היתה כרוכה בעבודת נמלים מפרכת וממושכת . בשכבי ובקומי לא הרפיתי מן העמל , צירפתי קטע לקטע , # ם ל * שם , עובדה לעובדה' פרטים , אירועים , תולדות ותאריכים קשורים באישים , זכרונות וסיפורים שהועלו מתחום הנשיה . כל אלה לוקטו בעמל רב , וכמה דמויות של כליזמרים , שכבר אין בידינו לזהותן , עדיין חסרות . גם ראיתי חובה לעצמי להבדיל בין הטבעי למלאכותי , להעמיד את המנוגדים זה לעומת זה , לשקול את ה'בעד' והינגד , ' להבחין בין המופשט למסוים , בין הארעי לקיים' בין החולף ליציב , לשקול אותם ולב 1 ר ביניהם , כדי להגיע לבסוף להערכתם המלאה של האירועים . רציפותו של החומר העובדתי לא נקבעה לפי סדר כרונולוגי , אף לא לפי סדר גיאוגראפי . המועדים שבהם הגיעו התעודות והמיסמכים לידי המחבר — הם שקבעו את סדר העניינים . בקטע שעניינו הילכות המוסיקה לא מצאתי לנכון לעסוק באבחנת המגמות הסגוליות , כסימניה המובהקים של מוסיקת הכליזמרים , באורח הבעתם ובגינו ניהם השונים . עלינו להסתפק לפי שעה בהערות קצרות . הספר לא נכתב ל'מומ חים' בלבד ! הוא נועד לשימושו של כל אדם שעניין לו בעברו * של העם היהודי לצורותיו השונות , לרבות צורתו המוסיקאלית שנושאה היה הכליזמר . אני משתעשע בתקווה , שעשוי ספר זה לנסוך קורטוב של אור על אותה פרשה סתומה של עולם הכליזמרים במזרח אירופה . בראש וראשונה יש לראות בחיבור זה עדות ליראת כבוד ומצבת הוקרה . מבקש הוא לגשור בין אלה שהלכו לעולמם מכבר לבין הנגנים החיים בימינו , והרי גם הכליזמרים שמתו מנגינותיהם חיות ועמהן חי זכרון מחבריהן . עבודה רבת רבדים כגון זו הצריכה , כמובן , יועצים ותומכים . המחבר רואה חובה לעצמו להביע כאן את תודתו על העזרה שהושיטו לו ביד נדיבה , לד"ר חנוך לוונשטיין ( אבךארי , ( למשה גורלי , למשה ביק , לדוב סדן , לד"ר יום טוב לוינסקי . וכן סייעו עמו עוד רבים שהמציאו לו פרקי מוסיקה ושאר פרטים , ושמותיהם צוינו איש איש במקומו . ותודה מיוחדת אני אומר בזה לרעייתי יוליה סטוציבסקי שעמדה לימיני בעבודתי . לסוף אגיש את תודתי לידידי לד"ר ח . בר דיין , ששקד על הלבוש העברי של הספר ואף העירני הערות חשובות שהיו לי לתועלת מרובה . יהויכין סטוצ'בסקי 3 הואיל וספרי זה נכתב הרחק מספריות אירופה הגדולות , ואפילו לאוצרותיה של הספרית הלאומית שעל הר הצופים אין גישה , לא היתה לי אפשרות להתחקות כראוי ובשלמות אחר המקורות כולם ולבחון אותם . אפילו בניו יורק , שבה נצטבר חומר בשפע , הריהו מצוי על פי רוב בידים פרטיות , ומשום כך מן הנמנע היה להסתייע בו .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר