דברי־הקדמה

עמוד:10

קדם , בימי הביניים ובתקופה החדשה ; לתחום ולחשוף את מציאותה ופעולותיה -,לשכנע לסוף את עצמנו ואת זולתנו , שנגנים אלו והמוסיקה שלהם מחומר אחד קורצו . אין הם אלא מוסיקאים יהודים , אין זו אלא מוסיקה יהודית . בתחומי חייו של כלל האומה טיפחו הנגנים היהודים העממיים אורח חיים משלהם , על כל תכונותיהם האישיות וצרכיו ודרישותיו של מקצועם , תוך כדי טיפול בעניינים האישיים כבני אדם שעל מזונותיהם חייהם . אורח מחשבתם וסביבתם — על בל הש 1 ני והמיוחד שבהם — משתקפים בטיפוס הכליזמר כתופעה בפני עצמה . ועל אף ההבדלים שבין אדם לחברו , ניכר בהם קו אופי משותף : תיקון לנפשם הלוהטת לא מצאו אלא במוסיקה . מאות בשנים היה הכליזמר אבר חשוב בחיי האומה . בתחום הוויתם העיקרי לא פסקו להתקיים מעולם . הם הבטיחו לעצמם את ערכם המסוים , את מקומם החשוב בחברה היהודית . אף יש להם היסטוריה משלהם , שנשתזרה לתוך עברו של העם היהודי . תמוה איפוא שענף מוסיקה זה לא עורר עניין רב בין חוקרי המוסיקה היהודים , אף לא בין המוםי קולוגים שאינם יהודים . בחקר תולדות התיאטרון היהודי והמוסיקה היהודית עדיין שוררת עזובה רבה . בספרים שנושאם תולדות התרבות , במאמרים שמת פרסמים באקראי בעתונים ובכתבי עת ומתארים מנהגי עם בישראל , עולה לע תים גם דמותם של נגנים יהודים . אולם מאמרים בודדים בחוברות , ללא קשר פנימי , ללא זיקה לנושא בכללו , לחיי העם היהודי ולספרותו , אין בהם כדי להמחיש לעינינו את דמותו ההיסטורית של הנגן היהודי העממי . חסרנו עד כד . עיצוב החומר מתוך נקודת ראות אחידה . חשיפת העבר ומשמעותה —דבר שראוי היה לנו לעשותו זה כבר —הסרת הלוט מימים רחוקים , העלאת נשכחות והחייאתן —אלו כוונת הדברים ותעודתם . אנו מעלים את הנגן היהודי העממי , את התקופה שבה פעל , את האווירה שבה נתקיים וניגן ( ברוח התקופה , בבעיותיהם וברעיונותיהם של החיים היהודיים בגולה , אי אפשר היה לנגוע אלא אגב אורחא . ( כלי הנגינה והנשמה ( ההרגשה ) נתמזגו בו למוסיקה — ולמוסיקה טובה . ומאחורי הנגן והמוסיקה שלו עומד האדם בעל המחשבות , היהודי המרגיש , ה'כליזמר , ' המוסיקאי האמיתי , המקורי , שרצון אחד בלבד מילא את חדרי ' לבו ; לנגן , לפעול , להגיע לידי הישגים , ליצור מוסיקה כליזמרית משל 1 ולקיימה . לפנינו תרבות של מוסיקה יהודית עממית , היודעת נדודים אין קץ , תמורות עתים וסטיות מן הדרך — על פני יבשוית , ערים , רחובות וסימטאות ; על פני מאות שנים , עשרות שנים , שנים בודדות , לילות וימים —והיא שומרת אמונים לעצמה , תמיד ובכל התנאים . כדי לשרטט באופן ברור את קווי האופי הכוללים של הכליזמרים היהודים במזרח אירופה — שכן שרוי עדיין חלק מפעולתם ויצירתם , מהתהוותם ונדו דיהם , שאיפותיהם ומשא ^ תיהם באפלה גדולה —היה הכרח לשוב תחילה ולהת

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר