דברי־הקדמה

עמוד:9

דברי הקדמה ספר זה בא לתאר את עולמם של הכליזמרים ואת דרך התפתחותו וגידולו' למן הנגן העממי הפשוט עד הכליזמר היהודי שבאירופה המזרחית ועד העלייה אל פסגת המוסיקה היהודית והווירטואוזיות היהודית . כל הדרך הארוכה הזאת סימני המשך והשתלשלות טבועים בה , וכדין כל התפתחות יש בה גם חוקיות פנימית משלה . רבים מן הנגנים המפורסמים בדורנו הם יהודים' ובעיקרם בני אירופה המז רחית . הדבר נראה תמוה בעיני מי שאין עניין זה נהיר לו' אבל כל המתמצא במקצת בקשר שבין מאורעות היסטוריים' אינו מוצא כאן שום תימה . אין כאן אלא השתלשלותה הרצופה של מסורת מושרשת זה מאות בשנים . בתמורות שחלו בזמנים ובסגנוני המוסיקה —שכן מהלכים אנו כאן בתחומי זמן' שבהם פותחה הווירטואוזיות בכל כלי הנגינה עד להפליא — הגיעו בעשרות השנים האחרונות המנגנים היהודים , בני הגיטאות השונים' לבגרות מלאה ולשלמות בתחום הנגינה . מתוך האזנה להדהוד העולה מיצירת דורות עברו' שכוח השפעתה פועל עלינו בדרכים טמירות' אנו באים להתחקות על ש 1 רשי חוטים נעלמים' לעקוב אחר פרטים שנשתכחו , קווי אופי שניטשטשו . מודרכים על ידי חוש ערכים ותעודת ערכים שבאינטואיציה' נעלה עובדות ונלכדן למכלול אחד . את התוצאות נבחן' אלו לעומת אלו , לפי הרצון והצורה כדי להגיע לידי סימון קו אחיד בהתפת חותם הרצופה של הנגנים היהודים' על כל סימני ההיכר שלהם' החיוביים והש ליליים כאחד . הדברים הם בגדר ניסיון' שתכליתו להקיף מתוך יראת כבוד את המוסיקה היהודית' שמתגלית לנו באירופה המערבית והמזרחית , בעבר ובהווה , בימות

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר