תוכן העניינים

עמוד:6

חלק שלישי : המוסיקה הכליזמרית היסוד היהודי 183 האילתור 195 תצורות מקצביות 197 על בניין המילודיה 199 הריקודים 214 סוף דבר 217 רשימת התמונות לוח א : קיתר 1 ס בעל שלושה מיתרים ( מתוך ספרו של א . קינדלר : אוצר מטבעות ארץ ישראל , ירושלים תשי"ח . ( לוח ב : נבל של ארבעה מיתרים ( מתוך ספרו של א . קינדלר , כנ"ל . ( לוח ג : כתב יד מעוטר של שיר השירים ( מתוך מאמרה של סופיה אמייזנובה ב Monats- . ( schrift fur Geschichte u . Wissenschaft des Judentums , Marz-April 1937 לוח ד : פורט על גבי עוד ( מתוך הגדת סאראייבו ) ז מנגני פורים בגרמניה ( מתוך הגדה של פסח מן המאה הי"ח ) , להקת מנגנים בחתונה בגרמניה ( מתוך הספר Kirchner- . ( Jugenders : Jiid . Ceremoniel , Niirnberg 1926 לוח ה : להקת כליזמרים בפראנקפורט ענ"מ ( מתוך הספר של יוהאן יעקב שודט : Jtid . ;( Merkwiirdigkeiten , Frankfurt 1714 להקת כליזמרים , גרמניה ( מתוך הספר של בודנשאץ : . ( Kirchliche Verfassung d . Juden , 17-48 לוח ו : חתונה יהודית בגרמניה בראשית המאה הי"ח ( מתוך ספרו של Bernhard Picart-. . ( Eigentliche Beschreibung der Juden ... , Zurich 1739 לוח ז : מרדכי פייארמאן , אחרון הצימבאליסטים בווארשה ( מתוך ספרו של יעקב שאצקי " געשיכטע פון יידן אין וארשא , " כרד שני , ניו יורק . ( 1948 לוח ח : להקת כליזמרים במאקארוב ? , להקת כליזמרים בראדומייסל , אוקראינה . לוח ט : להקת כליזמרים בפריאסלאב , אוקראינה ; להקת כליזמרים ברוהאטין , גאליציה . לוח י : להקת כליזמרים בשצ'דרין , רוסיה הלבנה . לוח יא : הכליזמרים של קנישין , פולין ( מתוך אוספי 'יווא / ניו יורק . (

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר