תקציר

עמוד:13

מסקנות נבחרי ציבור ובכירים שעמדו במרכז פרשות ציבוריות שבהן חשדות למעשי שחיתות . 1 במרוצת השנים חלה עלייה במספרם של חברי כנסת ושרים שהורשעו בגין מעורבות במעשי שחיתות . בעשרים וחמש השנים האחרונות מספר חברי הכנסת שחסינותם הוסרה בגין חשדות למעורבות במעשים מושחתים כמעט כפול ממספרם בעשרים וחמש השנים שקדמו להן , שהוא כפול בהשוואה למצב הקודם . כלומר , בכל עשרים עד עשרים וחמש שנים הוכפל מספר חברי הכנסת שחסינותם הוסרה בגין חשדות למעורבות במעשים פליליים שניתן לסווגם כמושחתים . יש להדגיש כי מאז 1969 זוכו בבית המשפט רק שלושה נבחרי ציבור בדרג הארצי : אהוד אולמרט , אבי יחזקאל ומאיר שטרית . . 2 ההרשעות בשנים 2010-2008 ) שלמה בניזרי , אברהם הירשזון וצחי הנגבי , ) משפטו של אהוד אולמרט שמתנהל בימים אלה והחקירות שמתבצעות בזמן חתימת הספר קשורים לאירועים שהתרחשו רובם ככולם בשנת 2006 או קודם לכן . יש להביא בחשבון שייתכן כי לאחר חתימת הספר יתגלו מקרים חדשים וכי יש מקרים שאולי לא ייחשפו לעולם . יש גם להביא בחשבון כי בעיות היסוד של החברה הישראלית לא נפתרו , על כל פנים לא אלה שמעודדות מעשי שחיתות . עם זאת , נראה כי בדפוסי שחיתות פליליים מסוימים חלה ירידה מאז שנת . 2006 ההתפתחות האפשרית של השחיתות ושל המאבק בה . 3 אף על פי שבשנת 2004 חל שינוי במאבק בשחיתות , הוא אינו יציב , ומכל מקום מקצת מן הגורמים לשינוי אינם מעודדים . מה שחולל את התפנית לא היה שינוי פוליטי או התפתחות של תרבות שלטונית חדשה . הסיבות לתפנית היו שאחדים מן הבכירים הגדישו את הסאה ממש , שרון הסתלק מן הזירה הפוליטית , והבשילה ההבנה שלתפיסת ה"אתרוג" אין הצדקה . 1 הראשונה בבעיות יסוד אלו היא הסכסוך היהודי הערבי הפלסטיני והבעיות שהוא יוצר מבחינת איכות הדמוקרטיה הישראלית , גבולותיה , זהות המדינה וכו . '

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר