תקציר

עמוד:11

תקציר שחיתות פוליטית היא שימוש בלתי הולם בכוח הציבורי במטרה לקדם אינטרסים פרטיים של בעל הכוח . הספר מתאר ומנתח מקרי שחיתות פוליטית ופרשות ציבוריות בישראל מאז קום המדינה ועד היום ומתמקד לשם כך בפועלם של נבחרי ציבור ועובדי ציבור בכירים , קרי מי שעמדו בראש הפירמידה השלטונית . לצורך התיאור והניתוח נפר שׂ ת לעינינו יריעה רחבה שתחילתה בימיה הראשונים של המדינה וסופה בראשית ימי ממשלת נתניהו השנייה . השאלה המוצבת במוקד הדיון היא באיזו מידה דפוס ההתנהגות המושחת הפך להיות שכיח בפוליטיקה ובשירות הציבורי בישראל . בחינת המקרים מבוססת על פסקי דין , דוחות ביקורת המדינה , החלטות היועץ המשפטי לממשלה , ראיונות אישיים שערך המחבר , סקרי דעת קהל ופרסומים בכלי התקשורת . ממצאים עיקריים במחצית השנייה של שנות השמונים של המאה העשרים , בעקבות הליברליזציה הכלכלית , השתנו לבלי הכר פניה של הפוליטיקה בארצות המערב , וגם בישראל , ועמן דפוסי השחיתות הפוליטית . קיומם או היעדרם של כוחות חברתיים הדוגלים בערכים פוליטיים חלופיים לעקרון הרווח ולמקס וּ ם התועלת האישית הם שהכריעו את דרך ההשפעה של הליברליזציה הכלכלית על השחיתות הפוליטית . למרבה הצער אימצה האליטה הפוליטית בישראל את ההיגיון הנאו ליברלי באופן כמעט עיוור , ועקב כך פגעה במוסדות רבים שיכלו לאפשר לליברליזציה הכלכלית להשיא תרומה חיובית יותר לחירות ולשוויון . נוסף על כך השקיעה האליטה הפוליטית מאמצים ניכרים בניסיונות להסדיר מחדש את היחסים עם הפלסטינים גם בלא לגיטימציה דמוקרטית של ממש . היא עשתה זאת על ידי מהלכים מפוקפקים , החלשת המערכת המפלגתית , שינוי בהסדרי המשטר הבסיסיים ו"אתר וּ ג" מנהיגים שהיו מעורבים בשחיתות כל עוד הם

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר