בפתח הספר

עמוד:7

אין בידי לנקוב בשמותיהם של כל האישים המרובים , יהודים ושאינם יהודים , שנסתייעתי בעזרתם' ובכלל זה בדברים שבעל פה . אולם רואה אני לעצמי חובה נעימה לציין את נדיבותם של םר צ'ארלז ובסטר , סר ב . לידל הארט , קולונל ר . מיינרצהאגן ואישים שונים , ששירתו בצבא המשלוח הבריטי במזרח התיכון בימי מלחמת העולם הראשונה והיו עדיין בחיים בסתיו ' 1960 בעת ביקורי באנגליה לצורך מחקרי . גב' רות גילוץ עזרה לי במשך חודשים רצופים בבדיקת החומר הרב , הטמון בארכיוני בית אהרנסון . לא ייקל להעריך מאמץ מסועף זה . היא תירגמה את רוב התעודות הצרפתיות . גב' לאה וייץ כהן עברה אתי בשקידה על חליפת המכתבים בין אהרן אהרנסון לאביה , ד"ר נפתלי וייץ ז"ל , תירגמה קטעים מהם , וסייעה בזכרון פגישותיה עם אהרנסון . מר ש . ז . אברמוב וד"ר מאיר ורטה מהאוניברסיטה העברית לא חשכו ממני הערות מועילות . מר אברמוב קרא את כתב היד והציע תיקונים נאים . בתחומים מדעיים שונים גסתייעתי במומחים למקצועותיהם . מעל לכולם חייב אני תודה לפרופ' הלל אופנהיימר , שקרא בעיון רב את הפרק ' איש המדע' והעלה קודם צאתו של הספר לאור את סיכומיהם של המחקרים האחת ' נים , הקשורים בחיטת הבר של אהרן אהרנסון . איני צריך לומר , שחלקיו הבוטאניים והאגרולוגיים של פרק זה לא היו נכתבים כפי שנכתבו לולא עזרתו הנדיבה . עם זה עלי בלבד האחריות לכל פגם שנפל ולכל הערכה שניתנה בספר . עבודתו המסורה של מוסד ביאליק מקופלת במלאכת הספר עצמו . ל"ג בעומר , תשכ"ט אליעזר ליבנה

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר