בפתח הספר

עמוד:6

ביותר . השכלתו היהודית רחבה היתד ' . וההשבת התקופה התלמודית תפסה בה מקום מודגש . עת טבע במאי 1919 בתהומות לאמאנש , והוא בן ארבעים ושלוש , היה עדיין בעצם תהליך התפתחותו הרוחנית' והתגבשות אישיותו לא נשלמה . חייו הקצרים אופייני היה להם טלטול מתמיד בין שני קטבים שונים מאוד זה מזה . חקר מדעי ופעילות מדינית ציונית . כל אחד מהם תובע כללי התגהגות משלו , והמתח ביניהם הטיל תערובת של אור וצל על דרכי חייו . לא קל היה לשאת במתח הרצוף' שלא הירפה ממנו כל ימיו . הגיעה השעה להציב את דמותו של אדם מופלא ויהודי גדול זה בתולדות ישראל . הופעת הספר למלאות חמישים שנה למותו היא בגדר מילוי חובה . אך יותר משיש בכך משום עשיית דין לאדם , יש כאן משום מילוי חובה לאומה ולעתידה . בלא דמותו חסרים היינו משהו מעורר ומבהיר ; ועתה נלמד להבין ולהוקיר דברים , שהיו סתומים ואף מרגיזים לבני דורו . אגב חקירת חייו ופועלו של אהרן אהרנסון , לפי המקורות שבידינו , נתקלתי בדרך הטבע בכלל מעשיו וביחסיו הפנימיים של היישוב הארצישראלי 'החדש' בראשית המאה' וכן בצדדים מרובים מפועלה של התנועה הציונית באותה תקופה על מנהיגיה ועסקניה . נוכחתי לראות באיזו מידה חוטאת ההיסטוריוגראפיה המקובלת — כולל ספרי לימוד שנכתבו על פיה — לאמת ההיסטורית' וכיצד עוותה ורודדה תמונת התקופה . אולם לא היה בידי להרחיב את יריעת הספר יותר מכפי שנדרשה לשם תיאור דמותו ופועלו של אהרן אהרנםון . יבואו אחרים וישלימו . ? רוב החומר , שעליו בנוי הספר , שמור בארכיוניו של בית אהרנסון בזכרון יעקב . בלא נדיבותו של בית אהרנסון , שהעמיד לרשותי חומר זה , לא היה הספר יכול להיכתב . כן נעזרתי בזכרונותיה ועצותיה של גב' רבקה אהרנסון' אחותו של אהרן אהרנסון' ובהערותיו של מר יורם אפרתי , מנהל קרן אהרנסון , ותודתי נתונה להם . אולם האחריות על כל הנאמר בספר מוטלת עלי בלבד . נסתייעתי הרבה בארכיונים בריטיים רשמיים , בייחוד של משרד החוץ , וכן בארכיונים פרטיים שברשותם של בני משפחותיהם של סר וינדהם דידס , סר מארק םייקם וסר רג'ינאלד וינגייט . הם עשו כל מה שבידם כדי להקל עלי , ועל כך נתונה להם תודתי . לאחרונה ניתנו לפרסום תעודות בריטיות , השמורות בארכיבים ממשלתיים מן השנים . 1919—1916 במידה שהן מוסיפות לתמונה הובא עיקרן בהערות . עברתי על הספרות והעיתונות העברית של התקופה , בייחוד על דברי יריביו של אהרנסון מ'שמאל' ' ) הפועל הצעיר . ' ' האחדות ( ' ומ'ימיך ( משה םמילנסקי , מרדכי בן הלל הכהן' ד"ר הלל יפה ועוד . ( דבריהם מובאים בספר לא אחת . הארכיון הציוני המרכזי שימש לי אוצר בלום למקורות שלא נמצאו במקום אחר . ד"ר א . ביין וד"ר מ . היימן סייעו כמיטב יכולתם .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר