תוכן העניינים

עמוד:יב

. 20 חובת הדיווח למלך 52 . 21 תשלום בעבור הנבואה 52 . 22 כתיבת הנבואה במקום אמירתה בעל פה 53 . 23 האם הנבואות הן רק לטובת המלך 54 . 24 האם הנבואות הן לאומיות או אוניברסליות 55 התעודות 56 פרק שלישי : הבריתות במארי 194-91 . 1 קשרי תלות בין הצדדים לברית : "אבות , " "בנים , " " אדונים" ו"עבדים" 91 . 2 חובות הצדדים זה לזה 93 . 3 תפקיד האלים 95 . 4 הלשון הדיפלומטית 95 . 5 טקסי הברית 99 התעודות 103 פרק רביעי : השבטים האמוריים במארי 267-195 . 1 הארגון השבטי 196 . 2 התפוצה הגאוגרפית של השבטים 198 . 3 המנהיגות השבטית 203 . 4 כלכלת השבטים 208 . 5 דת 210 . 6 היחסים בין השבטים לשלטונות 211 התעודות 215 מפתחות 309-269 . 1 מפתח הכתובים 271 . 2 שמות גאוגרפיים 273 . 3 שמות שבטים 288 . 4 שמות פרטיים 291 . 5 שמות אלים 305 . 6 מפתח התעודות שתורגמו 307 מפות . 1 מפה כללית ח-ט . 2 מפת בבל י

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר